Plany studiów

PLANY STUDIÓW Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KULTURĄ I MEDIAMI DLA CYKLU ROZPOCZYNAJĄCEGO SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

Studia I stopnia

 plan studiów

 katalog wykładów monograficznych

 

Studia II stopnia

 plan studiów

 plan studiów dla studiów niestacjonarnych

UWAGA! W roku akad. 2017/2018  planowane jest uruchomienie tylko modułu specjalnościowego z zakresu zarządzania reklamą

lista wykładów monograficznych dla studentów I roku II stopnia niestacjonarnych

 

 katalog wykładów monograficznych dla studiów stacjonarnych

 

Lista wykładów monograficznych

Programy studiów do pobrania:

Zarządzanie kulturą i mediami - stacjonarne I stopnia: program od 2015/2016

Zarządzanie kulturą i mediami - niestacjonarne I stopnia: program od 2015/2016

 

Zarządzanie kulturą i mediami - stacjonarne I stopnia: program od 2014/2015

Zarządzanie kulturą i mediami - niestacjonarne I stopnia: program od 2014/2015

 

studia stacjonarne II stopnia, kierunek: Zarządzanie kulturą i mediami, specjalność: Kultura współczesna

studia niestacjonarne II stopnia, kierunek: Zarządzanie kulturą i mediami, specjalność: Kultura współczesna

 

studia stacjonarne - II stopnia,kierunek: zarządzanie kulturą i mediami, specjalność : Zarzadzanie mediami

studia niestacjonarne - II stopnia,kierunek: zarządzanie kulturą i mediami, specjalność : Zarzadzanie kulturą

studia niestacjonarne - II stopnia,kierunek: zarządzanie kulturą i mediami, specjalność : Zarzadzanie reklamą

studia niestacjonarne - II stopnia,kierunek: zarządzanie kulturą i mediami, specjalność : Zarzadzanie mediami

 

studia stacjonarne II stopnia, kierunek: zarządzanie kulturą i mediami, specjalność : Zarządzanie kulturą, Zarzadzanie mediami, Zarzadzanie reklamą

studia niestacjonarne II stopnia, kierunek: zarządzanie kulturą i mediami, specjalność : Zarządzanie kulturą, Zarzadzanie mediami, Zarzadzanie reklamą

Programy studiów oferowane w USOS

  MOST MOST-WZ.IK
Program Erasmus w Instytucie Kultury ER-WZ.IK
Wiedza o kulturze przełomu XX i XXI wieku Wiedza o kulturze przełomu XX i XXI wieku, podyplomowe WZKS-435-0-PN-2
kultura współczesna Kultura współczesna, stacjonarne drugiego stopnia WZKS-047-24-UD-4
kultura współczesna Kultura współczesna, niestacjonarne drugiego stopnia WZKS-121-4-UZ-4
Kultura współczesna, stacjonarne drugiego stopnia WZKS-121-4-UD-4
zarządzanie kulturą zarządzanie kulturą, podyplomowe WZKS-423-6-PN-2
zarządzanie kulturą, podyplomowe WZKS-423-5-PN-2
zarządzanie kulturą, podyplomowe WZKS-423-4-PN-2
zarządzanie kulturą Zarządzanie kulturą, niestacjonarne drugiego stopnia WZKS-121-1-UZ-4
Zarządzanie kulturą, niestacjonarne pierwszego stopnia WZKS-121-1-ZZ-6
Zarządzanie kulturą, stacjonarne drugiego stopnia WZKS-121-1-UD-4
Zarządzanie kulturą, stacjonarne pierwszego stopnia WZKS-121-1-ZD-6
zarządzanie kulturą Zarządzanie kulturą, stacjonarne drugiego stopnia WZKS-047-23-UD-4
Zarządzanie kulturą, stacjonarne pierwszego stopnia WZKS-047-23-ZD-6
zarządzanie kulturą i mediami Zarządzanie kulturą i mediami, niestacjonarne drugiego stopnia WZKS-121-0-UZ-4
Zarządzanie kulturą i mediami, niestacjonarne pierwszego stopnia WZKS-121-0-ZZ-6
Zarządzanie kulturą i mediami, stacjonarne drugiego stopnia WZKS-121-0-UD-4
Zarządzanie kulturą i mediami, stacjonarne pierwszego stopnia WZKS-121-0-ZD-6
zarządzanie mediami Zarządzanie mediami, niestacjonarne drugiego stopnia WZKS-121-2-UZ-4
Zarządzanie mediami, niestacjonarne pierwszego stopnia WZKS-121-2-ZZ-6
Zarządzanie mediami, stacjonarne drugiego stopnia WZKS-121-2-UD-4
Zarządzanie mediami, stacjonarne pierwszego stopnia WZKS-121-2-ZD-6
zarządzanie reklamą Zarządzanie reklamą, niestacjonarne drugiego stopnia WZKS-121-3-UZ-4
Zarządzanie reklamą, stacjonarne drugiego stopnia WZKS-121-3-UD-4