Prace dyplomowe

Decyzją Rady Instytutu Kultury z dnia 19.04.2017 roku zaktualizowane zostały instrukcje przygotowania prac dyplomowych oraz ujednolicony został obowiązujący wzór abstraktu pracy dyplomowej. Dokumenty te są obowiązujące dla wszystkich prac dyplomowych, które będą bronione w Instytucie Kultury począwszy od roku akademickiego 2017/2018.

Terminy obron