Erasmus+

Szanowni Państwo,

Studenci Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej I i II stopnia,

 

zapraszamy do udziału w programie Erasmus+, w ramach którego możliwe jest odbycie części studiów w zagranicznych uczelniach partnerskich Instytutu Kultury. ERASMUS+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Udział w programie to okazja, by:

 

- rozwinąć i udoskonalić kompetencje językowe,

 

- zdobyć doświadczenie międzykulturowe,

 

- nawiązać międzynarodowe kontakty,

 

- poznać sposób funkcjonowania zagranicznych przedsiębiorstw,

 

- zwiększyć swoją konkurencyjność na europejskim rynku pracy.

 

Serdecznie zachęcamy Państwa do aplikowania o wyjazd.

 

Instytut Kultury ma podpisane umowy o wymianie międzynarodowej w ramach programu ERASMUS+ z uniwersytetami w kilkunastu krajach Unii Europejskiej. Są to:

lp. Kod ERASMUS partnera Nazwa uczelni partnerskiej Miasto Kraj
1 BG BLAGOEV02 Jugozapaden Universitet "Neophit Rilski" - Blagoevgrad Blagoevgrad Bułgaria
2 CY NICOSIA01 University of Cyprus Nikozja Cypr
3 CZ PRAHA25 International Art Campus Praga Czechy
4 CZ PRAHA07 Univerzita Karlova v Praze Praga Czechy
5 SF KAUNIAI03 Humak University of Applied Science Helsinki Finlandia
6 F  LILLE03 Université Charles de Gaulles - Lille III Villeneuve-d'Ascq Francja
7 G EGALEO01 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά (Piraeus University of Applied Sciences) Egaleo Grecja
8 E  BILBAO02 Universidad de Deusto San Sebastian Bilbao Hiszpania
9 NL BREDA10 NHTV Breda university of Applied Sciences Breda Holandia
10 IS BORGARN01 Háskólinn á Bifröst Borgarnes Islandia
11 LT VILNIUS03 Vilniaus dailės akademija Wilno Litwa
12 LV RIGA08 Latvijas Kulturas Akademija Ryga Łotwa
13 MT MALTA01 University of Malta Msida Malta
14 D  FRANKFU08 Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) Niemcy
15 D  FRANKFU08 Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) Niemcy
16 D  POTSDAM03 Fachhochschule Potsdam Poczdam Niemcy
17 D  ZITTAU01 Hochschule Zittau - Görlitz Żytawa Niemcy
18 D LUDWIGB01 Pädagogische Hochschule Ludwigsburg Ludwigsburg Niemcy
19 N PORSGRU01 Høgskolen i Telemark Porsgrunn Norwegia
20 P  COIMBRA01 Universidade de Coimbra Coimbra Portugalia
21 RO BUCURES09 Universitatea din Bucuresti Bukareszt Rumunia
22 HU PECS01 Pécsi Tudományegyetem Pecs Węgry

Koordynatorem programu ERASMUS+ w Instytucie Kultury jest dr Małgorzata Ćwikła

e-mail: malgorzata.cwikla@uj.edu.pl

 

pokój 1.332

 

Skład Komisji rekrutacyjnej programu ERASMUS+ w Instytucie Kultury:

 

  1. Z-ca Dyrektora IK UJ ds. dydaktyki
     
  2. koordynator programu ERASMUS+
     
  3. przedstawiciel studentów IK

AKTUALNA REKRUTACJA NA WYJAZDY W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

W dniach 11.09. - 8.10. w systemie USOS prowadzona będzie dodatkowa rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+, w semestrze letnim 2017/2018. 
 
Zestawienie wolnych miejsc: 
 
Jugozapaden Universitet "Neophit Rilski" - Bułgaria- 2 miejsca
 
Humak University of Applied Sciences - Finlandia - 1 miejsce
 
Piraeus University of Applied Sciences - Grecja - 2 miejsca
 
Universidad de Deusto San Sebastian - Hiszpania - 1 miejsce (SUM)
 
NHTV Breda university of Applied Sciences - Holandia - 1 miejsce
 
Vilniaus dailės akademija - Litwa - 1 miejsce
 
Latvijas Kulturas Akademija - Łotwa - 2 miejsca
 
Pädagogische Hochschule Ludwigsburg - Niemcy - 1 miejsce
 
Europa-Universität Viadrina - Niemcy - 6 miejsc
 
Hochschule Zittau - Görlitz - Niemcy - 6 miejsc
 
Høgskolen i Telemark - Norwegia - 1 miejsce
 
Universitatea din Bucuresti - 1 miejsce
 
Pécsi Tudományegyetem - 2 miejsca
 
Fachhochschule Potsdam - 2 miejsca
 
 
Terminarz: 
 
11.09 - 08.10 - rekrutacja w systemie USOS
 
11.10 - rozmowy kwalifikacyjne (w przypadku kilku kandydatów na jedno miejsce) 
 
12.10 - ogłoszenie wyników

Przebieg rejestracji:

Przebieg rekrutacji: 
 
!. Proszę wypełnić formularz w USOSweb dotyczący wymiany studenckiej / programu Erasmus+. 
 
2. Do skrzynki dr Małgorzaty Ćwikły należy wrzucić opisaną imieniem i nazwiskiem teczkę z kompletem dokumentów. Na teczce proszę zaznaczyć trzy uczelnie, do których kandydat chciałby wyjechać, zachowując hierarchię wyboru. Wymagane dokumenty: 
 
- wypełniony formularz aplikacyjny (on-line),
- aktualny życiorys, 
- list motywacyjny, 
- zaświadczenie o średniej ocen wydane przez sekretariat IK,
- zaświadczenie o poziomie znajomości języka, w którym prowadzone będą zajęcia za granicą (certyfikat, odpowiednie zaświadczenie od lektora UJ – ocenie nie podlegają oceny z lektoratów) 
- wstępny wykaz przedmiotów, które student podejmie na uczelni zagranicznej (przynajmniej 30% z nich musi się być związanez tematyką studiów w jednostce macierzystej w semestrze, w którym odbywać się będzie wyjazd)
- ewentualne zaświadczenia o dodatkowej działalności akademickiej
 
3. W przypadku przyznania wyjazdu konieczne jest uzupełnienie informacji w systemie USOSweb (szczegóły zostaną podane razem z informacją o przyjęciu do programu). 

 

Kryteria kwalifikacyjne:

1. Średnia ocen uzyskanych w IK - 20%.
 
2. Wybór przedmiotów zgodny z kierunkiem studiów - 25%.
 
3. Motywacja do udziału w programie (list motywacyjny) - 30%.
 
4. Posiadają znajomość odpowiedniego języka obcego w stopniu umożliwiającym
 uczestnictwo w zajęciach akademickich w tym języku.
 
Dodatkowe:
 
1. Dotychczasowa aktywność naukowa, działalność na rzecz społeczności uniwersyteckiej (aktywna działalność w organizacjach studenckich, w samorządzie studenckim, kołach naukowych) - 5%.
 
2. Aktywna działalność w dziedzinie powiązanej z tematyką studiów - 5%.
 
3. Umotywowanie chęci wyjazdu do danego ośrodka (zwłaszcza ukierunkowane plany edukacyjne lub naukowe) - 5%.
 
W konkursie uczestniczyć mogą studenci Instytutu Kultury, którzy:
 
1. Spełniają ogólne kryteria przystąpienia do programu.
 
2. Ukończyli co najmniej I semestr studiów licencjackich lub uzupełniających magisterskich w Instytucie Kultury i w trakcie wyjazdu będą studentami IK
 
3. Uzyskali średnią ocenę z egzaminów, w zakończonych semestrach na studiach w IK, nie niższą niż 4,0.
 
4. Posiadają znajomość odpowiedniego języka obcego w stopniu umożliwiającym
uczestnictwo w zajęciach akademickich w tym języku.
 
5. Odbędą rozmowę kwalifikacyjną w przypadku kilku kandydatów na jedno miejsce. 
 
6. Złożą odpowiednie dokumenty. 
 
Dodatkowe informacje na temat procedur formalnych, dotyczących rekrutacji i wyjazdów dostępne są na stronie Działu Międzynarodowej Wymiany Studenckiej UJ:  
 
http://www.dmws.uj.edu.pl/wyjezdzajacy-studenci/erasmus-studia