Zarządzanie kulturą

Katedra Zarządzania Kulturą Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego organizuje roczne podyplomowe studia z zakresu zarządzania kulturą.

Informacje o studiach

Studia mają charakter doskonalący, są adresowane zarówno do osób pracujących w instytucjach kultury (każdego z trzech sektorów), jak również zainteresowanych szeroko pojętym zarządzaniem w kulturze.

Wykładowcami studiów są wybitni teoretycy i praktycy. Współpracują z nami pracownicy naukowi m.in.: Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Akademii Muzycznej w Krakowie, Głównej Szkoły Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; a także dyrektorzy domów kultury, muzeów, galerii, teatrów oraz innych organizacji kulturalnych.

Program studiów obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zarządzanie – pojęcia, zasady, przykłady praktyczne (organizacje kultury).
2. Zarządzanie zasobami ludzkimi: motywowanie, przywództwo, negocjacje, praca w zespołach.
3. Zarządzanie projektem: pojęcia, zasady, przykłady praktyczne.
4. Organizacja i zarządzanie kulturą w Polsce; ekonomika kultury.
5. Zarządzanie dziedzictwem kulturowym.
6. Zarządzanie jakością w instytucjach kultury.
7. Prawo: prawno-ustrojowe aspekty działalności kulturalnej, ochrona własności intelektualnej, prawo pracy.
8. Finansowanie kultury: warsztaty pisania projektów, sponsoring.
9. Marketing: produkt w kulturze, reklama.
10. Public relations: kształtowanie wizerunku organizacji, autoprezentacja.
11. Kultura w Internecie.
12. Międzynarodowe instytucje i organizacje kulturalne: programy, sieci oraz modele polityki kulturalnej w Europie.

Informacje praktyczne:

Jednostka prowadząca: Instytut Kultury UJ, Katedra Zarządzania Kulturą

Kierownik Studiów: dr hab. Łukasz Gaweł

Koordynator Studiów w roku akademickim 2017/2018: mgr Agnieszka Konior

Wszelkich informacji udziela koordynator studiów:

mgr Agnieszka Konior

e-mail: zarz.kultura.pdpl@uj.edu.pl