Bezpłatne warsztaty, kursy i wizyty studyjne podnoszące kompetencje niezbędne na rynku pracy

 

 

 

 

Zbliża się koniec Twoich studiów….

Coraz częściej myślisz  co dalej?

Jak poradzisz sobie na rynku pracy?

Czy zdobyłeś potrzebną wiedzę i umiejętności?

 

Jagiellońskie Centrum Rozwoju Kompetencji zaprasza

studentki i studentów studiów stacjonarnych studiujących na ostatnim roku studiów  pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wszystkich wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyjątkiem CM UJ)

na

bezpłatne warsztaty, kursy i wizyty studyjne podnoszące kompetencje niezbędne na rynku pracy

Rejestracja żetonowa na zajęcia realizowane w ramach w projektu

rozpocznie się 1 października 2017

przez system USOSweb

Oferujemy:

  • Warsztaty rozwijające kompetencje komunikacyjne, analityczne i informatyczne, w tym wyszukiwania informacji
  • Kursy językowe (również kursy kończące się certyfikowanymi egzaminami)
  • Warsztaty i zadania praktyczne w formie projektowej rozwijające kompetencje w zakresie przedsiębiorczości
  • Warsztaty z przedsiębiorczości
  • Wizyty studyjne w instytucjach zagranicznych

Więcej informacji na stronie: www.jcrk.uj.edu.pl

 

Jagiellońskie Centrum Rozwoju Kompetencji

Projekt współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 

POWR.03.01.00-00-K435/15-00