Władze Instytutu Kultury

Dyrektor Instytutu Kultury: dr hab. Roman Batko, prof. UJ

Roman Batko - doktor habilitowany nauk humanistycznych w dziedzinie zarządzania, adiunkt w Instytucie Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego, magister polonistyki. Członek Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami Polskiej Akademii Umiejętności, a także Arts, Aesthetics, Creativity, and Organization Research Network.

Prowadzi badania w humanistycznym nurcie w zarządzaniu, interesują go filozoficzne, etyczne i estetyczne aspekty organizacji, a także zagadnienia związane z tzw. organizacją przyszłości. Specjalizuje się w metodologii badań w naukach humanistycznych w zakresie zarządzania, zarządzaniu nowymi mediami, antropologii organizacji, płynnej nowoczesności i jej konsekwencjami dla nauki o zarządzaniu. Jest autorem kilku książek i kilkudziesięciu artykułów. W 2013 r. ukazała się jego książka Golem, Awatar, Midas, Złoty Cielec: Ponowoczesna organizacja publiczna, nominowana do nagrody Economicus 2014.

e-mail: roman.batko@uj.edu.pl

 

Zastępca Dyrektora ds. dydaktyki: dr Anna Góral


dr Anna Góral – doktor nauk humanistycznych w zakresie zarządzania, asystent w Katedrze Zarządzania Kulturą Instytutu Kultury UJ, manager projektów w organizacjach pozarządowych z wieloletnim doświadczeniem.

Autorka szeregu artykułów poruszających zagadnienia zarządzania dziedzictwem w kontekście rozwoju zrównoważonego. Członkini Regional Studies Association. Laureatka stypendium MNiSW TransFormation.doc „train the trainer" (2015).
 

e-mail: anna.goral@uj.edu.pl