Lista wykładów monograficznych

ZAJECIA FAKULTATYWNE

I rok SUM, rok akad. 2017/2018

 

Instrukcja

Poniższy katalog zawiera listę wykładów monograficznych realizowanych dla studentów I roku SUM w Instytucie Kultury w roku akademickim 2017/2018. Studenci są zobowiązani do wybrania z katalogu następujących kursów:

  • wykładów/warsztatów fakultatywnych z zakresu nowych trendów w zarządzaniu (min. 1 w danym roku akademickim)
  • wykładów/warsztatów fakultatywnych z zakresu współczesnych trendów w kulturze (min. 1 w danym roku akademickim)
  • wykładów/warsztatów monograficznych w j. angielskim (min. 1 w danym roku akademickim)

Student w roku akademickim ma prawo wyboru dowolnej ilości wykładów/warsztatów fakultatywnych, w zależności od indywidualnych preferencji i zainteresowań oraz od dostępności miejsc na danym kursie.

 

Proszę jednak równocześnie pamiętać, że każdy student zobowiązany jest to zdobycia w ramach zajęć z modułów podstawowych i specjalnościowych łącznej liczby min. 60 ECTS w każdym roku akademickim.

 

 

UWAGA! Na początku roku akademickiego prowadzone są zapisy zarówno na zajęcia fakultatywne realizowane w semestrze zimowym, jak i letnim.

 

UWAGA! Aby dany kurs fakultatywny został uruchomiony musi się na niego zapisać min. 15 osób.

 

Lista wykładów monograficznych