Bezpłatne zajęcia projektowe z wyszukiwania informacji o zewnętrznych źródłach finansowania działalności kulturalnej

Bezpłatne zajęcia projektowe z wyszukiwania informacji o zewnętrznych źródłach finansowania działalności kulturalnej

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych zajęciach projektowych z wyszukiwania informacji o zewnętrznych źródłach finansowania działalności kulturalnej.

Kurs organizowany jest przez Jagiellońskie Centrum Kompetencji

https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=jcrk.inf-12

W zajęciach mogą uczestniczyć studenci na ostatnim roku studiów licencjackich lub magisterskich.

Data opublikowania: 15.03.2017
Osoba publikująca: Zbigniew Handzel